4. sz. melléklet

A HÁZIREND  4. számú  melléklete

 
 
 

Lap-top / DVD lejátszó / Tablet / HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

 

 

Amely létrejött egyrészről a Szent Imre Kollégium Nevelőtestülete,  másrészről

 

……………………..…………………… (szül.hely, idő :……………………………19___.____.____ ,

                 (kollégista neve)

 

édesanyja  leánykori neve:  ……..…………………………………….  ) ,  kollégista közt, a mai napon.

 

A Kollégista -  kijelenti, hogy :

§ Lap-topját / DVD lejátszóját / Tabletjét saját felelősségére hozza a kollégiumba, elfogadja, hogy azért a Kollégium anyagi felelősséget nem vállal.

§ Lap-topját / DVD lejátszóját / Tabletjét* CSAK a következők szerint használja:       

  1. a szerződésben meghatározott időn kívül az eszközöket őrzésre leadja a nevelőtanároknak, azt az épületben, ezekben az időszakokban NEM használhatja
  2. vasárnaptól – csütörtökig (péntekig) kizárólag 1800 – 2100 között használhatja,
  3. KÖTELEZŐ KOLLÉGIUMI PROGRAMOK IDEJE alatt egyáltalán nem használja (ezek idejére, a program előtt legalább 15 perccel szintén leadja a nevelőtanároknak),
  4. azokon a napokon, amikor általános kimenő van, 16.00 –tól (viheti el) használhatja a gépét,
  5. A gépeken pornográf, erotikus, rasszista, erőszakot sugalmazó, a katolikus értékrenddel összeegyeztethetetlen képek, szövegek, videó felvételek, honlapok nézegetése TILOS!

 

A Kollégista tudomásul veszi, hogyha a fenti pontok bármelyikét megszegi a Kollégium igazgatójának vagy bármely nevelőtanárnak jogában áll a diák lap-topját / DVD lejátszóját elvenni és azt, csak a megbeszélt időpontban visszaadni.

Aki a megállapodást többször megszegi, a 3. alkalomtól ( 2 figyelmeztetés után) 3-3 pontot kap.

 

Kaposvár, 2015.  ……………………….

 

 

--------------------------------------------------                                                      ---------------------------------

                     Kollégista                                                                                         Gödölle Katalin

                                                                                                                                     igazgató

 

 

A fentieket elfogadom:

 

-------------------------------------------------

                                                                                                                          szülő /gondviselő

*A 10cmX15cm –nél nagyobb tableteket, - a lap-topokkal megegyezően, - le kell adni!A Házirendben leírtakat megismertem, a kollégium rendjét magamra nézve kötelezőnek tartom:

 

Kelt :                                       2015 . augusztus...........

                       helységnév

 

kollégista aláírása : ........................................................

 

 

A Házirendben leírtakat megismertem, azt elfogadom: 

 

szülő/k/ aláírása :          ..........................................................

 

                                          ..........................................................