3. sz. melléklet

A HÁZIREND  3. számú  melléklete
 
MOBILTELEFONHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

 

Amely létrejött egyrészről    a Szent Imre Kollégium Nevelőtestülete,    másrészről

 

……………………..…………..………… (szül.hely, idő :…………………..………19___.____.____ ,

                     (név)

édesanyja  leánykori neve:  ……..…..……………………………….  ) ,  kollégista közt, a mai napon.
                 

A Kollégista
 -     kijelenti, hogy :

·     Mobiltelefonját saját felelősségére hozza a kollégiumba, elfogadja, hogy azért a Kollégium anyagi felelősséget nem vállal.

·     Mobiltelefonját NEM használja

  1. szilencium ideje alatt (az épületen belül sehol SEM)
  2. 21.55 és 6.30 között
  3. KÖTELEZŐ KOLLÉGIUMI PROGRAMOK IDEJE ALATT

-   Tudomásul veszi, hogy mobiltelefonját a szilencium alatt NEM VIHETI BE a tanulóhelységbe.

Mobiltelefonjának hívószáma : 06- ……………………………….

A Kollégista tudomásul veszi, hogyha a fenti pontok bármelyikét megszegi a Kollégium igazgatójának vagy bármely nevelőtanárnak jogában áll mobiltelefonját elvenni és azt, csak a megbeszélt időpontban visszaadni.

 

 

Kaposvár, 2015.  ……………………….

 

 

 

 

          ...................................................................                               .........................................................................                                                                             

                                 Kollégista                                                                                   Gödölle Katalin

                                                                                                                                          igazgató

 

 

A fentieket elfogadom:

                                                                      

                                                            .........................................................................                                        

                                                                                szülő /gondviselő