2. sz. melléklet

A HÁZIREND 2. számú melléklete

 
SZÁMÍTÓGÉP TEREM HASZNÁLATÁNAK RENDJE

 

A terem nyitva tartása : vasárnaptól - csütörtökig 
1830 - 2100 (kivéve a kötelező programok ideje alatt)
A tanári melletti gép ,- előzetes egyeztetés után, - tanulmányi célokra, a délutáni órákban is használható.

 

Azok a tanulók, akiknek hónap végi tanulmányi átlaga nem éri el a 2,5 átlagot, az I.emeleti gépeket nem használhatják.


A gépek hosszú élettartamának biztosítása érdekében kérünk, vigyázz mindenre, és azonnal szólj, ha hibát fedezel fel!

 

A gépeken pornográf, rasszista, erőszakot sugalmazó, a katolikus értékrenddel összeegyeztethetetlen képek, szövegek, videó felvételek, honlapok nézegetése TILOS!

 

A viták elkerülése, és az időtök tervezhetősége érdekében mindenkinek, aki a gépeket használni szeretné, fel kell iratkoznia a tanáriban elhelyezett füzetbe. Egyelőre, egy ember, egy héten két alkalommal fél órát foglalhat le.


A számítógépeket csak a kollégiummal jogviszonyban álló személyek használhatják.


A teremben csendben kell lenni. A hangoskodókat a felügyelő tanár kiküldi.


A terembe ételt, italt behozni SZIGORÚAN TILOS!

 

A fenti szabályok megszegőit a felügyelő tanár eltilthatja a számítógépek használa­tá­tól, kitilthatja a teremből .

 

KÖNYVTÁR használat

A könyvtár nyitva tartása vasárnaptól - csütörtökig 18.30-tól 2100-ig.

Könyvet kölcsönözni ezeken az időkön kívül, egy nevelőtanárral egyeztetve is lehet. A kölcsönözni kívánt könyv átvételét a kollégista, egy erre rendszeresített nyilvántartó füzetben aláírásával igazolja, és vállalja, hogy a könyvet 3 héten belül visszahozza.

A lexikonok, és a szótárak csak az "épületen belül" kölcsönözhetők, azokat a kollégium épületéből senki, semmilyen indokkal NEM VIHETI KI.