1. sz. melléklet

A HÁZIREND  1. számú  melléklete
/szabályok, magyarázatok/

 
Állandó elfoglaltság :  (edzés, énekkar, korrepetálás, zeneóra.....) :

      Minden tanulónak a saját kollégiumi füzetében kell vezetni ezeket az elfoglaltságokat. ( A kollégiumi füzet vezetése kötelező.) Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal be kell íratni a foglalkozást tartó tanárral az "óra" kezdetének és a visszaindulásnak az idejét és ezt a tanárral alá is kell íratni. Visszaérkezéskor a füzetbe a portással be kell íratni a megérkezés idejét, amit ő szintén aláír. A kollégiumi füzet vezetését a nevelőtanárok rendszeresen ellenőrzik. A kollégiumba érkezés után 10 perccel már ott kell lenni a szilenciumon! A távozás és érkezés időpontját a szilenciumon lévő nevelőtanárral egyeztetni kell.

      Azokról az elfoglaltságokról (korrepetálás, edzés, …), amelyek nem az iskolában, és amelyeket nem az iskolában tanító tanárok tartanak, a szülők írásos tájékoztatását kérjük, hogy a nevelőtanár tudjon róla. Kérjük, hogy az év közben történt változásokról is legyenek szívesek tájékoztatni a nevelőket!

 

Kimenő    ez nem = az állandó elfoglaltsággal !    

     Minden kollégista kérhet felmentést kötelezettségei alól. Ezt nevezzük kimenőnek. (engedélyező papírt kell íratni). Utólagosan mindenki csak egyszer vehet ki kimenőt. Más helyett lehet kimenőt kivenni, de a felelősség azé, aki a másikat megkéri. Egy héten legfeljebb csak két kimenőt lehet kivenni (beleértve a Jolly-t is).

     Ennek feltétele, hogy a kollégista a  SZOBÁJÁBAN FOLYAMATOS RENDET tart, azaz a nap bármely órájában rend és tisztaság van a földön, az asztalán és az ágyán is. A szobák (szekrények) rendjét és tisztaságát minden nap / esetenként kétszer is/ ellenőrzik a nevelők, és  0 - 5 pontig értékelik. A szobák rendjéért a szoba összes lakója közösen felel. A pontokat kéthetente átlagoljuk.

Annak a szobának a tanulói,

·     akik ez alatt az idő (2hét) alatt legalább 4,5-ös „rendátlagot” értek el a következő két hétre 3 db kimenőt kapnak (egy héten csak kettőt használhatnak fel)

·     Akiknek a „rendátlag”-a 4,5 - 3,5 között van, a következő két hétre 2 db (1 / hét) kimenőt kapnak.

·     Akiknek pedig 3,5- alatt van a „rendátlag”-a, azok a következő két hétre nem kaphatnak kimenőt.

·     Akiknek rendátlaga 2,5 alatt van, 5-5 büntetőpontot kapnak.

Az a diák, aki az átlagolás 2 hete alatt 5 napnál többet hiányzott, legfeljebb 2 kimenőt kaphat, aki 8 napnál többet hiányzott, az legfeljebb 1 kimenőt kaphat (két hétre).

 

"Jolly - kimenő ": BÁRMIKOR  felhasználható KIMENŐ.

     Ezzel a kimenővel egy-egy alkalommal a villanyoltás utánra nyúló TV filmet meg lehet nézni. Vagy az esti kimenőt meg lehet hosszabbítani (színházlátogatás, mozi vagy egyéb elfoglaltság miatt.)

Jolly kimenővel, indokolt, - (a tanulás ebben a tekintetben NEM indokolt eset!)- kivételes esetben 3 havonta egyszer kötelező programról is el lehet menni. Ez alól kivétel a Szent Imre Ünnep és a Ballagás , ezekről az ünnepekről nem maradhat távol aki a kollégium lakója szeretne lenni.

      A Jolly kimenő felhasználását minden alkalommal, személyesen, legkésőbb a felhasználás előtti délután során egyeztetni kell a nevelőtanárokkal. (esti, 18 óra utáni felhasználás esetén az éjszakás nevelővel)

 

Ki kaphat Jolly- kimenőt ?  

v Az, aki az 1 hónap alatt nem kapott 2 pontnál többet, és szobájának adott havi „rendátlag”-a legalább 4,00.
(A tanulók viselkedését, és a szobák folyamatos rendjét értékeljük a hónapok végén, ennek eredménye a Jolly kimenő.) Aki egy hónapban több mint 9 napot hiányzott, nem kap fegyelmi Jolly-kimenőt.

v Ezen kívül az, aki a hónap végén javít tanulmányi kategóriáján, vagy  az az „A” kategóriás diák, akinek két egymás utáni hónapban az átlaga 4,7 fölött van. ( az értékelésnél egy adott hónap átlagát csak egyszer vesszük figyelembe ) Nem kap az A kategóriáért „Jolly”-t, akinek az átlaga hiányzásai miatt maradt 4,7 fölött.

v És / vagy aki a kollégium közösségi, lelki életében rendszeresen, aktívan és építően vesz részt.
       /Erről a nevelőtestület dönt a diákok véleményének megkérdezése után./

 
„EXTRA kimenő”

      Felhasználása:  úgy mint a „Jolly-kimenő” (egyeztetéssel, életkortól, időszaktól függően éjfélig kimaradás), de  

  1.  ÁTVIHETŐ a következő tanévekre, és
  2.  nem törlődik akkor se, ha a diák igazgatói figyelmeztetést, vagy megrovást kap (csak kizárás esetén töröljük)